НАЧАЛО | ЗА МЕН ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ | АУДИТОРИЯ НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ | ПРАКТИКУМ | ЧИТАЛНЯ ЗА КОЛЕГИ |  КАФЕНЕ „ПРИ ДЯДО ХАДЖИЯ“ | КОНТАКТИ

 

 Добре дошли в моята лична интернет страница.

Намерете ме в:

       

 

ВХОД ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ОНЛАЙН СЕМИНАР „ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ...“

 

Кой съм аз? - вижте в раздел „За мен.

За моята професионална дейност може да прочетете в раздел „Професионална дейност

За съвместната ми работа с колегите счетоводители ще разберете в „Аудитория на счетоводителя

За формите на професионала квалификация на счетоводителия, организирани от Аудиторията вижте в раздел „Практикум

Моите професионални публикации ще намерите в „Читалня за колеги“;

Моите лични мнения, спомени и рецепти търсете „Кафене „Дядо Хаджи“.

АКТУАЛНО:

21.03.2021 г.

Публикувана е допълнена програма на семинара „Електронна търговия за счетоводители. За повече информация вижте ТУК!

11.12.2020 г.

В „Читалня за колеги“ е публикувана презентацията на Казус № 2, койтосе разглежда в Есенната работгна група на Аудиторията. Казуса е на тема „Отчитане на придобиване на ДМА с финансиране (СС 20)“.

10.12.2020 г.

Годишния практуким на аудиторията ще се проведе през Януари 2020 год.

09.12.2020 г.

Рождественския благотворителен семинар тази година, ще се проведе онлайн на 23. Декември. 2020 г. от 18:00 часа. Семинара ще бъде на тема „Бракуване на материални запаси“. Лектори: Валя Василева и Тошко Поптолев.

04.12.2020 г.

В „Читалня за колеги“ са публикувани минимално осигурителните доходи за 2021 година.

10.11.2020 г.

Послучай международния ден на счетоводителя в „Читалня за колеги“ е публикувано съдържанието на книгата на Лука Пачиоли „Трактат за сметките и записванията“, която е публикувана във Венеция на 10.11.1494 год.

05.09.2020 г.

В „Читалня за колеги“ е публикуван материал „Как за регистрираме електронен подпис в новата интернет страница на Агенцията по вписванията“

20.08.2020 г.

В „Читалня за колеги“ е публикувана „Бланка на уведомление по чл. 107 за определяне на задължено лице по изпълнение вътрешния контрол по приложението на ЗМИП и ППЗМИП“ - бланката е в тестови вариант удобен за попълване на колпютър. Преди да я попълните моля прочетете забележките в края на бланката!

27.07.2020 г.

В „Читалня за колеги“ е публикуван материал „Схема за изпълнение на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма“ - материала ще се обновява, следете за актуална версия.

28.06.2020 г.

В раздел „Практикум“ е публикуван вариант на програмата на Аудиторията до края на 2020 год. Програмата подлежи на актуализиране!

08.01.2020 г.

В „Читалня за колеги“ е публикувано мое лично професионално мнение относно промените в документирането на вътреобщностните доставки, в сила от 01.01.2020 г. Предложил съм мои виждания за образци за декларация от получателя в случаите когато доставката се транспортира от него или за негова сметка и примерен чек лист да проверка на документирането.

07.01.2020 г.

В „Читалня за колеги“ е публикувана бланка на деклрацаия по чл. 38, ал. 9, т. 2 на Закона за счетоводството за предприятие без дейност. Бланката е одобрена със Заповед № ЗМФ-1263 от 30.12.2019 год. и е обнародвана в Държавен вестник бр. 2 от 07.01.2020 год. Тя представлява текстови файл, който би трябвало да се отвори във всички офис пакети, удобен за попълване на компютър.

07.01.2020 г. Добавен е раздел „За мен“, като е публикувана описателна автобиография.
02.01.2020 г.

В „Читалня за колеги“ е публикуван казус на Ренета Генова за смяна на наемодател в дотовор за наем на лек автомолил. Интересното при него са едни нестандартни действия с фактурите на стария наемодател, които водят до нестандартни счетоводни записвания.

19.12.2019 г.

В Рождественския благотворителен семинар 2019 година, участваха петнадесет души, които дариха 1 295.00 (Хиляда двеста деветседест и пет) лева, най-голям дял от които са предназначени за Българската коледа.