Тази интернет страница ще бъде в реконструкция до 31.07.2019 год.
Извинявам се за причинените неудобства!

Моите професионани публикации търсете в сектор „Библиотека“ на раздел „Аудитория“;

Моите лични мнения по различни житейски проблеми, търсете в раздел „Лично мнение“;

Моите спомени и рецепти търсете в раздел „Кафене „Дядо Хаджи““;

НОВОТО В ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:

10.07.2019 г.

Провежда се консултативен колегиум на тема „Специален регистър на ползваните касови бележки от кочан“. За повече инфомация вижте сектор Колегиум.

16.06.2019 г.

Във връзка с идея за провеждане на работна среща „Счетоводни и данъчни проблеми на онлайн продажбите“ се провежда анкета, която има за цел да обобщи основните проблеми в тематиката на срещата. Може да участвате в анкетата ТУК!

15.06.2019 г.

Публикуван е казус на Аудиторията: „Счетодство на заложна къща“
Местонахождение: Аудитория - Библиотека
Вид материал: Дискусионен - Временен

27.05.2019 г.

Допълнена е работната книга на счетоводителя „Закон за мерките срещу изпирането на пари“, като е добавен раздел 4.1.3. „Обявяване на действителния собственик на ЮЛНЦ“.

17.05.2019 г.

Допълнена е работната книга на счетоводителя „Закон за мерките срещу изпирането на пари“, като е добавен раздел за определяне и обявяване на действителния собственик. Добавена е и процедура за определяне и обявяване на действителния собственик.

04.05.2019 г. Публикуван е казус на Аудиторията: „Отчет да приходите и разходите“
Местонахождение: Аудитория - Библиотека
Вид материал: Дискусионен - Временен - Свален от страницата поради изтичане на срока на разрешаване!