НАЧАЛО | ЗА МЕН ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ | АУДИТОРИЯ НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ | ПРАКТИКУМ | ЧИТАЛНЯ ЗА КОЛЕГИ |  КАФЕНЕ „ПРИ ДЯДО ХАДЖИЯ“ | КОНТАКТИ

Нашата аудитория има традиция минимум един път годишно да провежда своя практикум, в който дневния ред се определя от самите участници. Задължително една от сесиите е теоретична или пък с тематика от по-широк кръгозор за счетоводителя.

Понякога се налага по определени теми да провеждаме и по-кратки практикуми (полудневни или двучасови). Все по-често използваме и онлайн занятията, например колегиума провежда своите заседания основно по този начин. Два пъти годишно провеждаме онлай благотворителен практикум

*     *     *

В момента не се предвижда провеждането на практикум!

Следете в новините в началната страница тук, или в групата на аудиторията във Facebook за бъдещи събития.