НАЧАЛО | ЗА МЕН ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ | АУДИТОРИЯ НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ | ПРАКТИКУМ | ЧИТАЛНЯ ЗА КОЛЕГИ |  КАФЕНЕ „ПРИ ДЯДО ХАДЖИЯ“ | КОНТАКТИ

 
 

Оторизиран  достъп!

 

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
за счетоводители

20 и 21. Април. 2021 година
версия 2 - 21.03.2021 г.

 

Изтегли програмата
в
PDF

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ОРГАНИЗАЦИЯ.

1.1. Начин на провеждане на семинара.

1.2. Тематика на семинара.

       - Какво няма да се разглежда на семинара!

1.3. Разписание на занятията.

1.4. Материали за участниците.

2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРА.

3. ЗАПИСВАНЕ И ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ.

3.1. Записване за участие.

3.2. Такса за участие.

4. ВЪПРОСИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕМИНАРА.

5. АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРА.

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ.

1.1. Начин на провеждане на семинара.

Семинара ще се проведе по два начина:

1.1.1. Лекцията „Основни правни понятия за електронната търговия“ на адвокат д-р Гергана Върбанова ще бъде записана предварително и предоставена на участниците за разглеждане в удобно за тях време.

1.1.2. Лекциите „ДДС в електронната търговия“ и „Счетоводна практика на електронната търговия“ ще бъдат изнесени в присъстени онлайн занятия на 20 и 21. Април. 2021 год. от 09:30 до 12:45 часа - тоест 2 дни по 4 учебни часа.

За да може да участвате, ще трябва да разполагате с интернет, слушалки и микрофон (последния ще ви е необходим да може да се включвате в дискусиите по време на присъствените онлайн занятия).

Интернет адрес, на който може да проследите предварително записаната първа лекция и за достъп до залата ще бъде предоставен допълнително.

В началото!

 

1.2. Тематика на семинара.

1.2.1. Основни правни понятия за електронната търговия – лектор адвокат д-р Гергана Върбанова - предоставя се като предварително записана лекция;

1.2.2. ДДС в електронната търговия - лектор Валя Василева;

1.2.3. Счетоводни практика на електронната търговия - лектор Тошко Поптолев;

- Какво няма да се разглежда на семинара!

Този семинар е за счетоводители и следователно на него няма да се разглеждат следните теми:

- техническо изграждане и организиране на онлайн система за работа на електронен магазин, включително регистриране в НАП и други компетентни органи;

- работа и поддържане с онлайн система (софтуер, интерфейс) за електронен магазин - проблеми при работа с тях, издаване на фискални бонове от системата (когато това се изисква по нормативен акт), извеждане на информация от софтуера вкл. изготвяне и изпращане в НАП на одиторски файлове и т.н.;

- управление на електронни магазини - управление на продажби, логистика на стоки и т.н.;

- нормативни изисквания (вкл. митнически и данъчни) за работа с електронен магазин в други страни (ЕС и трети);

В началото!

 

1.3. Разписание на занятията.

 

ДАТА:

 

ГРАФИК:

 

МОДУЛ:

 

 

 

 

 

15.04.2021 г.
Четвъртък

19.04.2021 г.
Понеделник

 

По усмотрение на участника

 

Запознаване с видеозапис на лекцияте „Основни правни понятия за електронната търговия“.

 

 

 

 

 

20.04.2021 г.
Вторник

 

09:30 – 12:45

 

ДДС в електронната търговия.

 

 

 

 

 

21.04.2021 г.
Сряда

 

09:30 – 12:45

 

Счетоводна практика на електронната търговия.

В началото!

 1.4. Материали за участниците.

1.4.1. Всички материали на участниците ще бъдат предоставяне само и единствено в електронен вариант. Участниците преценяват, дали ще ги разпечатват или четат от екран.

1.4.2. Записи на присъствените онлайн занятия няма да бъдат предоставяни на участниците.

В началото!

2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРА.

2.1. Участниците ще бъдат своевременно уведомени къде могат да изгледат видеоклиповете с лекциите, как да подават въпросите и казусите и съответно къде ще могат да се включат в присъствените онлайн занятия.

2.2. Адреса за достъп до онлайн залата за провеждане на присъствените занятия ще бъде в www.zoom.us. Участниците ще получат допълнително инструкция за работа със системата и адреса за онлайн залата.

В началото!

3. ЗАПИСВАНЕ И ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ.

3.1. Записване за участие.

Всеки, който желае трябва да изпрати заявка САМО И ЕДИНСТВЕНО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ !

Записването ще се извършва От 22.03.2021 год. (понеделник)!

Записването се извършва ТУК!

За всеки отделен участник, се пуска индивидуална заявка (групови заявки няма). Ако искате да се издаде една обща фактура, моля отбележете този факт на съответното място за записване, съгласно указанията във формуляра.

Заявки се приемат до запълване на планираните бройки. Участниците трябва да имат предвид, че за да имат възможност да спазят сроковете за плащане на таксата трябва да подадат заявката си поне 3 работни дни преди крайния срок за плащане !

В отговор на изпратената от Вас заявка, на посочения в нея електронен адрес, ще получите подробни указания за плащане и начина на организиране на предварителната подготовка за работната среща. Потвърждения за получени заявки ще бъдат изпращани след набиране на необходимия минимум участници!

Заявката се приема за потвърдена след получаване на таксата за участие по IBAN на организатора! Участника ще получи потребителско име и парола за вход до ресурсната страница на семинара.

Срок за записване 31.03.2021 година или до запълване на планираната бройка.

В началото!

3.2. Такса за участие.

Таксата за участие е 90.00 (Деветдесет) лв.

Цените са окончателни !
Организатора не е регистриран според изискванията на ЗДДС !

Плащанията трябва да се получат по IBAN на организатора най-късно до датата посочена в потвърждението за получаване на заявката за участие.

Таксите се превеждат по IBAN на организатора посочен в потвърждението за получена заявка. В банковия документ задължително се посочва номера на заявката и името и фамилията на участника.

В таксата за участие не са включени разходите по техническото обезпечение на вашето участие в семинара (интернет, разпечатване на материали, слушалки, микрофон, и т.н.)!

В началото!

4. ВЪПРОСИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕМИНАРА.

За всякакви въпроси по организацията и провеждането на семинара моля пишете на електронния адрес посочен в потвърждението за получаване на вашата заявка.

ВНИМАНИЕ!

Организатора няма задължение да инсталира, настройва и пуска в действие необходимия ви софтуер за участие в онлайн занятията, както и да дава указания за неговото ползване!

В началото!

5. АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРА.

Актуална информация за организирането и провеждането на семенара може да намерите в тази интернет страница или интернет страницата за участниците в семинара.