Към момента не се предвижда организирането на практикум или работна среща!

Моля следете новините в групата на Аудиторията във Facebook или в началото на тази интернет страница!