НАЧАЛО | ЗА МЕН ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ | АУДИТОРИЯ НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ | ПРАКТИКУМ | ЧИТАЛНЯ ЗА КОЛЕГИ |  КАФЕНЕ „ПРИ ДЯДО ХАДЖИЯ“ | КОНТАКТИ

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В АУДИТОРИЯТА


Аудитория на
счетоводителя


Аудитория
на
бюджетния счетоводител

Аудитория на счетоводителя с Тошко Поптолев е неформална форма за съвместна работа на счетоводителите. В днешното напрегнато време, много малко счетоводители са склонни или имат възможност за допълнителна съвместна работа за поддържане на своята професионална квалификация. Но все пак такива има, а пък аз с огромна благодарност, споделям с вас, че имаме една сравнително постоянна група, с която работим близо 15 години.

От 2003 година, чрез различни форми в интернет (започнахме от форум „Счетоводство“ на www.dir.bg) работим с група колеги по различни проблеми от професията на счетоводителя. С течение на времето нещата се променят и онези стари познати клубни интернет формати изчезнаха за да се претопят ... във Facebook. Така и нашата аудитория се премести и основната ѝ дейност протича във Facebook. Намерете ни там и се присъеденете към нас (кликнете върху лявата икона на Facebook над този текст). Във Facebook създадохме специална група за бюджетния счетоводител, поради специфичния характер на ангажиментите на колегите счетоводители от публичния сектор (кликнете върху дясната икона на Facebook над този текст).

Моля запознайте се с Правила за работа на аудиторията, те са валидни и за работа на групата във facebook.

В раздел „Читалня за колеги“ ще публикувам материали по текущи проблеми и задачи на счетоводителя. Те ще бъдат на разположение временно, а не постоянно.

С оптимален състав колеги създадохме и Колегиум като тещуща форма за съвместна работа по дискутиране на различни актуални въпроси от практиката на счетоводителя. Той работи в три различни форми на организация с малко по-натоварен режим.

Нашата аудитория редовно провежда годишен практикум, а когато се налага и работни срещи по горещи теми. Когато се провежда практикум, ще бъде публикувана актуална информация в специална страница Практикум.

В материалите и разделите на Аудиторията, често ще видите съкратената емблема (лого) на Аудиторията:

Нагоре!