Аудитория на счетоводителя с Тошко Поптолев е неформална форма за съвместна работа на счетоводителите. В днешното напрегнато време, много малко счетоводители са склонни или имат възможност за допълнителна съвместна работа за поддържане на своята професионална квалификация. Но все пак такива има, а пък аз с огромна благодарност, споделям с вас, че имаме една сравнително постоянна група, с която работим близо 15 години.

От 2003 година, чрез различни форми в интернет (започнахме от форум „Счетоводство“ на www.dir.bg) работим с група колеги по различни проблеми от професията на счетоводителя. С течение на времето нещата се променят и онези стари познати клубни интернет формати изчезнаха за да се претопят ... във Facebook. Така и нашата аудитория се премести и основната ѝ дейност протича във Facebook. Намерете ни там и се присъеденете към нас (кликнете върху лявата икона на facebook в заглавната част на този раздел). Във facebook създадохме специална група за бюджетния счетоводител, поради специфичния характер на ангажиментите на колегите счетоводители от публичния сектор (кликнете върху дясната икона на facebook в заглавната част на този раздел).

Моля запознайте се с Правила за работа на аудиторията, те са валидни и за работа на групата във facebook.

Периодично тук в този раздел ще публикувам материали по текущи проблеми и задачи на счетоводителя. Те ще бъдат на разположение временно, а не постоянно. Материалите се предлагат в сектор БИБЛИОТЕКА.

Нашата аудитория редовно провежда годишния си практикум, а когато се налага и работни срещи по горещи теми. Когато се провежда практикум, ще бъде публикувана актуална информация в сектор ПРАКТИКУМ.

В сектор РАБОТЕН КАБИНЕТ обикновено работим с определен екип по актуални проблеми в организацията и практиката на счетоводителя. Членовете на екипа се канят лично от Тошко Поптолев, резултатите от работата на екипа остават само за неговите членове. Достъпа е ограничен само до членовете на екипа. Понякога се работи ииндивидуално само с един колега.

В материалите и разделите на Аудиторията, често ще видите съкратената емблема (лого) на Аудиторията: