НАЧАЛО |   ЗА МЕН  ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ  АУДИТОРИЯ | КОНТАКТИ

БИБЛИОТЕКА  |  ПРАКТИКУМ  |  РАБОТEН КАБИНЕТ

КАЗУС
на аудиторита за месец Май 2019 година

 

 

 

ВНИМАНИЕ!

Срокът за решаване на казуса изтече!

Предстои провеждането на онлайн колегиум за обсъждане на решението! Колегиума ще се проведе на 16.05.2019 г. от 19:00 часа. На участниците ще бъдат изпратени указания!

*     *     *

С този казус ви предлагам да се опитате да проверите правилно ли е изготвен един отчет за приходи и разходи изготвен според изискванията на Националните счетоводни стандарти. Разполагате с два файла:

- Казус;

- Бланка на ОПР за директно попълване на компютър.

За верен отговор се признава този, в който са описани мотивите за вашето решение.

Верния отговор изпращайте на електронните адреси посочени в раздел „КОНТАКТИ“.

Правилното решение на казуса ще получат само онези, които са участвали в разрешаването на казуса, независимо дали са дали верен отговор или не!

Краен срок на реашаване на казуса: 15.Май.2019 година - 12:00 часа.

С всички участници на 15.05.2019 година от 19:30 часа ще се проведе 35 минутен онлайн колегиум за обсъждане на казуса и неговото решение.