НАЧАЛО | ЗА МЕН ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ | АУДИТОРИЯ НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ | ПРАКТИКУМ | ЧИТАЛНЯ ЗА КОЛЕГИ |  КАФЕНЕ „ПРИ ДЯДО ХАДЖИЯ“ | КОНТАКТИ

Уважаеми госпожи и господа,
за всякакви въпроси и проблеми свързани с тази интернет страница, моля не се колебайте да пишете на електронен адрес:


Ако искате да се свържете с Тошко Поптолев, може да пишете на един от следните лични електронни адреси:


Моля да имате предвид:

професионалната кореспонденция се получава и изпраща от специални електронни адреси, които ще получите от Тошко Поптолев при поемане на професионален ангажимент.

Никога не изпращайте професионална информация на горепосочените електронни адреси!

непоискани търговски съобщения се третират като спам, а електронните адреси, от които са изпратени се блокират;
- анонимни електронни писма не се разглеждат и също се приемат като спам, а електронните адреси, от които са изпратени се блокират;
- професионални дискусии и консултации извън поетите професионални взаимоотношения не се осъществяват по електронен път.