Уважаеми госпожи и господа,
за всякакви въпроси и проблеми свързани с тази интернет страница, моля не се колебайте да пишете на електронен адрес: 

Ако искате да се свържете с Тошко Поптолев, може да пишете на един от следните лични електронни адреси: 

Моля да имате предвид:

- професионалната кореспонденция се получава и изпраща от специални електронни адреси, които ще получите от Тошко Поптолев при поемане на професионален ангажимент.

Никога не изпращайте професионална информация на горепосочените електронни адреси!

- непоискани търговски съобщения се третират като спам, а електронните адреси, от които са изпратени се блокират;
- анонимни електронни писма не се разглеждат и също се приемат като спам, а електронните адреси, от които са изпратени се блокират;
- професионални дискусии и консултации извън поетите професионални взаимоотношения не се осъществяват по електронен път.