Тази интернет страница ще бъде в реконструкция до 31.07.2019 год.
Извинявам се за причинените неудобства!

Моите професионани публикации търсете в сектор „Библиотека“ на раздел „Аудитория“;

Моите лични мнения по различни житейски проблеми, търсете в раздел „Лично мнение“;

Моите спомени и рецепти търсете в раздел „Кафене „Дядо Хаджи““;

НОВОТО В ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:

17.05.2019 г.

Допълнена е работната книга на счетоводителя „Закон за мерките срещу изпирането на пари“, като е добавен раздел за определяне и обявяване на действителния собственик. Добавена е и процедура за определяне и обявяване на действителния собственик.

04.05.2019 г. Публикуван е казус на Аудиторията: „Отчет да приходите и разходите“
Местонахождение: Аудитория - Библиотека
Вид материал: Дискусионен - Временен