Щети от наводнения в Карловска община

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН   СЕМИНАР

в помощ на пострадалите от наводненията
в общита Карлово
през Септември 2022 година

12.Септември.2022 година - 17:30 часа

    

Тема:

Коригиране на грешки:

- в счетоводството - лектор Владимир Христов;

- в ДДС - лектор Валентина Василева;

- в ЗКПО и документиране - лектор Тошко Поптолев

Продължителност:

Три учебни часа

от 17:30 до 19:00 часа

Начин на провеждане:

Онлайн | ZOOM

Условие за участие:

За да участвате трябва да направите дарение минимум 50.00 (Петдесет) лева в полза на пострадалите от наводненията в Карловска община.

Даренията се правят по специализираната банкова сметка за набиране на дарения на община Карлово:

IBAN: BG81FINV91508416025382,  BIC FINVBGSF 

ПИБ АД-КЛОН КАРЛОВО

Код на ВИД ПЛАЩАНЕ: 445100

Моля, по възможност наредете превода с бюджетно платежно нареждане или бюджетна вносна бележка!

>>>Вижте примерен образец да попълнане на бюджетно платежно нареждане или бюджетна вносна бележка<<<

ВНИМАНИЕ!

На организатора и на лекторите не трябва да се превеждат никакви суми!
Те нямат възможност да извършват разчетни действия по преводи на дарения

Начин на записване:

След извършване на превода, участникът изпраща трите си имена, електронен адрес, номер на мобилен телефон и копие от документа за дарението на електронен адрес:

След получаване на заявлението, ще получите потърждение с подробни указания за начина на участието ви.

Начало на записване:

05. Септември.2022 година

Край на записване:

11. Септември.2022 година

= = = = = = = = = = = = = = = = =

Примерен образец за попълване на бюджетно платежно нареждане или бюджетна вносна бележка:

Последно модифициране: вторник, 6 септември 2022, 17:42