Закон за мерките срещу изпиране на парите

Щракнете върху ЗМИП - 2018.pdf, за да отворите файла.