Правилник за прилагане на ЗМИП

Щракнете върху ПП ЗПИМ - 2019.pdf, за да отворите файла.