Приложение № 2 - Декларация по по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП

Приложение № 2 - Декларация по по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП