МСФО 16 Лизинг - кратък преглед за оперативен лизинг - презентация на семинар

Щракнете върху Материал 181221.pdf, за да отворите файла.