Регистри за сделките обхванати в режимите OSS и IOSS - лично мнение