Образец на декларация за месечно данъчно облагане по чл. 22в след 01.07.2022 г.

Щракнете върху http://www.poptolev.bg/libr/22070601-a1.docx, за да отворите ресурса.