Образец на декларация за месечно данъчно облагане по чл. 22г след 01.07.2022 г.

Щракнете върху http://www.poptolev.bg/libr/22070601-%D0%B02.docx, за да отворите ресурса.